Důležité informace

Kolik zavazadel si mohu vzít na palubu?

Každý cestující si s sebou může vzít maximálně dvě velká zavazadla, každé do 22 kg hmotnosti. Pokud cestujete letadlem nezapomeňte se seznámit s váhovými limity Vaší letecké společnosti. Norwegian Cruise Line má omezené pojištění na ztráty, zvažte tedy případné připojištění osobních věcí. Zavazadla je vhodné opatřit visačkou se jménem a adresou. Léky (v originálním balení), šperky, křehké předměty, cennosti a důležité dokumenty by měly být přepravovány v zavazadle přiručním.


Jaké oblečení si zabalit?

Pro maximální komfort - tzv. „free-style“ – se nevyžaduje příliš formální oblečení (obleky, večerní róby apod.) Doporučený styl oblékání ve společných prostorách není příliš formální ale ani příliš neformální. Vhodné je běžné moderní oblečení - letní šaty, sukně, šortky, dlouhé kalhoty, halenky, trička s límečkem. Plavky jsou povoleny u bazénů, přilehlých bufetech a venkovních grilech. Nosí se také plážové doplňky (plážový oděv) a plážové boty.
I když je styl ležérní, do restaurací se nenosí nátělníky, žabky, kšiltovky a roztrhané džíny nebo kalhoty pod boky. Více formální oblečení se uplatní v luxusních restauracích a při společenských událostech jako jsou koncerty vážné hudby, taneční večery apod.
Takže je dobré zabalit kromě plavek i např. večerní šaty, případně oblečení pro pověstnou „párty v bílém“. I v Karibiku se může hodit v klimatizované místnosti svetr. Zavazadla - kufry - se sbírají večer před vyloděním, je tedy vhodné mít příruční tašku pro věci osobní potřeby.


Zákaz donášet na loď balené nápoje

Od července 2016 si cestující z bezpečnostních důvodů nemohou na palubu lodi přinášet žádné nápoje - jako jsou likéry, pivo ale i balené vody a jiné nealkoholické nápoje. Z časových důvodů není možné zkontrolovat všem cestujícím všechny lahve. Lahve s vínem (za které se platí poplatek - $15.00 USD za lahev 0.75l a $30.00 USD za lahev 1,5l) si donáší na palubu velmi málo cestujících a bezpečnostní tým je může snadno a rychle odbavit. Pokud je potřeba vzít si s sebou destilovanou nebo speciálně čištěnou vodu např. pro přípravu dětských pokrmů, měla by být dopředu kontaktována NCL na adrese accessdesk@ncl.com. Zde je možné obdržet potvrzení o schválení vyjímky, které cestující ukáže při bezpečnostní kontrole během naloďování. Pitná voda na palubě lodi vyhovuje kriteriím a požadavkům definovaným organizacemi the U.S. Department of Health and Human Services, U.S. Public Health Service, Centres for Disease Control and Prevention a the National Centre for Environmental Health.

Alkohol koupený v obchodě na lodi nebo při zastávce v přístavu během plavby bude bezpečně uložen a poslední večer plavby je k dispozici pro vyzvednutí.


Potřebuji cestovní pojištění?

Odpovědnost Norwegian Cruise Line je omezena mezinárodními smlouvami a smluvními obchodními podmínkami. Je tedy doporučeno uzavření vhodného cestovního a zdravotního pojištění, popř pojštění zavazadel. Cestovní pojištění může být uzavřeno přes partnerskou Europaische Reiseversicherung AG, nebo přes jakoukoli cestovní pojišťovnu v České Republice. Případné oznámení pojistných událostí musí být provedeno nejpozději jeden měsíc po ukončení plavby.


Co je na palubě zakázáno?

Cestující nesmějí přinášet na palubu žádné toxické látky, žehličky (ani cestovní), palné i jiné zbraně, ohňostroje, výbušniny nebo jakékoliv další nebezpečné věci. Zvířata jsou dovolena pouze ta, která slouží k asistenčním účelům (např. asistenční psi pro nevidomé), je potřeba tuto skutečnost ohlásit předem a souhlasit s převzetím plné odpovědnosti za případné zvířetem způsobené škody nebo zranění.


Speciální stravování

Pokud užíváte bezlepkovou dietu nebo Košer jídlo oznamte to prosím dopředu v době rezervace plavby. Požadavky na toto speciální stravování je potřeba znát 30 dní před vyplutím lodi, aby je bylo možné s jistotou uspokojit. Z důvodu ochrany všech cestujících není dovoleno přinášet na palubu jídlo vyžadující přípravu personálem lodi nebo jídlo, které by bylo třeba uchovávat v chladničkách lodní kuchyně.


Věk cestujících

Rozhodující je věk dosažený v době nalodění na loď. Děti plující na palubě lodi společnosti Norwegian Cruise Line musí být nejméně 6 měsíců staré. Avšak pro cesty, kdy jsou 3 nebo více dnů nepřetržité plavby bez zastávky v přístavu, musí být děti staré nejméně 12 měsíců.

Na palubě je za mladistvého (minor) považována osoba mladší 18 let. Jako mladý dospělý (young adult) je označována osoba ve věku 18 až 20 let. Tyto věkové limity však nesouvisí s cenami uvedenými v ceníku plavby, kde za dítě je považována osoba ve věku 2-17 let.

Cestující mladší 21 let musí být doprovázen osobou 21- letou nebo starší, která je ubytována ve stejné kajutě, nebo propojené či vedlejší kajutě. Ubytování v protilehlé kajutě nestačí.

Pokud cestující mladší 18 let je doprovázen dospělým, který není rodič nebo jeho zákonný zástupce, je potřeba vyplnit předtištěný formulář se souhlasem s cestou mladistvého a také souhlas s poskytnutím lékařského ošetření v nutném případě. Tento formulář se odevzdává při nástupu na loď. Pokud by chyběl, nalodění nemusí být povoleno a to bez poskytnutí jakékoliv náhrady.

Při plavbách zahrnujících přistání v Kanadských přístavech jsou osoby mladší 18 let cestující pouze s jedním z rodičů povinni předložit písemný souhlas (nejlépe notářsky ověřený) od rodiče druhého.

Poznámka: dva lidé mladší 21 let mohou spolu cestovat ve stejné kajutě pokud jde o manželský pár a při nalodění tuto skutečnost doloží.

Děti mladší 16-ti let nemají dovolený vstup do fitness center. Minimální věk pro hru v kasinu a návštěvu termálních lázní (sauna, pára, horké vířivky) je 18 let. Také do některých barů je vstup od 18 let.

Všechny děti mladší 12-ti let musí být pod dozorem dospělého. Z důvodu bezpečnosti nesmí být děti zanechány na palubě lodi samotné během výletů na pevninu.


Které služby zahrnuje můj lodní lístek?

Cena lodního lístku zahrnuje ubytování, stravování v jídelních místnostech, snack restauracích a bufetech, většinu kulturních a zábavních představeních na palubě lodi, mnoho moderovaných aktivit, možnost zdarma využívat sportovní a další zařízení a také všechny přístavní poplatky a daně. Všechny plavby se konají v režimu All Inclusive - k dispozici zdarma jsou i alkoholické nápoje (lahvové a točené pivo, víno, některé koktejly a tvrdý alkohol), nealkoholické nápoje, džusy, voda, výběrová káva (Lavazza), čaj, v kajutě lahev balené vody pro osobu/den. Neplatí se žádné povinné spropitné nebo tzv. servisní poplatky jako dřív.

V speciálních luxusních restauracích si cestující může objednat jídlo a la carte - podle nabídky v jídelním lístku, tyto jídla si hradí sám.

V ceně lodního lístku nejsou zahrnuty některé alkoholické nápoje, nápoje v mini-baru, speciální kávy objednané mimo čas podávání jídla, donáška jídel do kajuty (mimo donášku kontinentální snídaně, ta je do 10.00 hodin zdarma), lázeňské a kosmetické služby, bowling, hra v kasinu, výlety na břehu, některé fitness cvičební lekce, praní a sušení prádla, služby fotografa, zmrzliny a další nabídka zboží v určitých cukrárnách, telefonické hovory, internet.

V souladu se španělskými a italskými daňovými předpisy je připočítávána španělská resp. italská VAT (daň z přidané hodnoty) k cenám zboží prodávaného na palubě během plaveb z/do Barcelony, Benátek a Říma (Civitavecchia) a také během všech ostatních plaveb v době, kdy je loď ve španělských nebo italských vodách.


Jaká měna se užívá na palubě a jak se hradí výdaje na lodi

Při nalodění Vám bude otevřen lodní účet. Cestující uvede platební údaje své platební karty. Jsou akceptovány Visa® kreditní nebo debetní karta, Visa®MasterCard, American Expres® . Možný je i vklad v hotovosti. Vaše osobní výdaje během plavby budou poté připisovány na tento účet.

Osobní šeky nebo hotovost v měně jiné než US $ na palubě přijímány nejsou, s výjimkou plaveb v Evropě, kde jsou akceptovány vklady v Eurech. Jakýkoliv zbývající vklad na osobním lodním účtu bude na konci plavby vyplacen v US $. Pokud si jej budete přát vyplatit v Eurech, bude účtován směnárenský poplatek.


Kouření na palubě

Zákaz kouření platí v kajutách a většině veřejných prostor. Kouření je povoleno v kasínu, doutníkovém baru a ve speciálních k tomu určených místech. Elektronické cigarety nemohou být používány ve veřejných prostorách. Nerespektování zákazu kouření v kajutě (platí i pro balkon kajuty) je zpoplatněno 250 USD za čištění kajuty.


Alkoholické nápoje

Pouze cestující starší 21 let mohou konzumovat alkohol. S vyjímkou plaveb na Aljašku a na Havaj povoluje Norwegian Cruise mladým dospělým mezi 18-20 lety věku konzumovat pivo a víno na palubě lodi se souhlasem doprovázejícího rodiče. Ten musí vyplnit formulář "Young Adult Alcoholic Beverage Waiver" který je k dispozici na recepci lodi.

Při okružních evropských cestách mohou konzumovat pivo a víno cestující starší 18 let, aniž by měli vyplněný tento výše uvedený formulář.

Všem cestujícím je zakázáno přinášet alkohol na palubu lodi. Alkohol koupený v obchodě na lodi nebo při zastávce v přístavu během plavby bude bezpečně uložen a poslední večer plavby je k dispozici pro vyzvednutí.

Na palubu je možné si přinést víno nebo šampaňské pro osobní spotřebu, je to však třeba při nalodění nahlásit a za každou lahev bude účtováno tzv. korkovné: za lahev 0.75l $15 USD a za lahev 1.5 l $30 USD

Norwegian Cruise vybízí k odpovědnému užívání alkoholu a vyhrazuje si právo přechodně nebo trvale zakázat jeho prodej cestujícímu, který by pod vlivem alkoholu porušoval pravidla slušného chování nebo byl nebezpečný sobě či svému okolí. Pokud by cestující v takovém jednání během plavby pokračoval dále, může být i okamžitě vysazen na pevninu.


Je lékař na palubě?

Na každé lodi je lékař a k dispozici jsou běžně používané léky. Náklady na lékařskou péči si hradí pacient.


Těhotenství

Vzhledem k omezeným možnostem poskytování specializované zdravotní péče v průběhu plavby je třeba, aby dokončení plavby nastalo do začátku 24. týdne těhotenství. Termín se dokládá e-mailem s lékařskou zprávou, ve které by mělo být také souhlasné vyjádření lékaře s podniknutou cestou.© OceanLand 2012 - 2018